Barnbiten

 

Gravid

Är du eller din partner gravid? Grattis!

Hälso- och sjukvården under graviditeten är väldigt bra i Berlin. Tillhör du en tysk försäkringskassa är du berättigad att gå både till en gynekolog och en barnmorska för kontroller och samtal. Du hittar och tar själv kontakt med den barnmorska du vill ha, ofta gör hon hembesök både under graviditeten (vorsorge) och efter förlossningen (nachsorge). Den första tiden efter att bebisen kommit till världen kommer hon varje dag, om så önskas, för att se att allt fungerar med amning, läkning etc. Den som vill kan dessutom välja att ha en “beleghebamme”. Det är en barnmorska som följer med dig till sjukhuset när det är dags, eller kommer hem till dig om du vill föda hemma, och är med under hela förlossningen. Tänk på börja leta efter din barnmorska, din hebamme, tidigt i graviditeten då många är uppbokade långt tid i förväg. Det här gäller särskilt om du vill ha en beleghebamme.

I regel går du till din gynekolog var fjärde vecka för kontroll och din barmorska var fjärde (alltså någon form av träff varannan vecka), åtminstone från mitten av graviditeten. Gynekologen gör ofta ultraljud vid varje besök, för att se att hjärtat slår och barnet växer som det ska. Mot slutet av graviditeten blir det tätare besök.

När barnet väl är fött tar den barnläkare du valt över för kontrollerna av barnet. Det finns alltså inget BVC eller liknande här.

Det finns en liten bok som heter “Erste schritte” som du kan hitta på “Bezirksamt”, alltså ditt lokala stadsförvaltningskontor. Här hittar du all information angående folkbokföring, barnbidrag, föräldrapenning etc. Boken kan vara riktigt bra att ha, den tyska byråkratin är som bekant en djungel.

Vi kommer att lägga upp mer information om detta allt eftersom Berlinbiten.se växer fram.

Här har vi samlat några länkar till sidor som kan vara bra att ha till hands.

Barnmorskor i Berlin 

Gynekologer  (här kan du söka på språk om du känner att din tyska inte räcker till)

Föräldrarpenning

 

Föräldrapenning

I Tyskland har alla föräldrar som är hemma med sitt barn rätt till föräldrapenning. Detta gäller oavsett om du pluggar, är hemmafru/hemmaman, egen företagare, har arbetat och gör paus. Föräldrapenningen gäller i 14 månader – om pappan tar ut minst två månader. Annars har mamman bara 12 månader. Ensamstående föräldrar har däremot rätt att ta ut alla 14 månader själv.

Beräkningen av föräldrapenning har ändrats. Detta är vad jag hittills har förstått…Hittills beräknades det att man fick ca 67 % av den nettoinkomst man haft under de 12 månaderna innan barnets föds. Nu fr.o.m. 2013 utgår man från bruttolönen och oavsett vad ens nettolön egentligen har varit, drar man av en fast del för försäkringar (21 %) samt skattesats utifrån den skatteklass man tillhört 7 månader innan födseln. Det låter kanske lite krångligt men kort och gott betyder det att man kan få betydligt lägre föräldrapenning om man inte bytt skatteklass i tid. Förenklat kan man säga att har den som ska ta ut mest av föräldrapenningen haft en hög skatteklass får den en lägre föräldrapenning. Är du osäker på vad som gäller för dig, fråga den som sköter din deklaration. Man ska alltså typ planera vem och hur man vill ta ut föräldrapenningen så snart man börjar misstänka att man är gravid…7 månader innan barnet föds… Föräldrapenningen är minst 300 euro och högst 1800 euro i månaden och procentsatsen stiger eller sjunker sedan beroende på hur låg eller hög ens inkomst varit.  Om inkomsten låg mellan 1000 och 12oo euro betalas 67 % av lönen ut. Låg inkomsten på under 1000 euro stiger procenttalet upp till 100 %, ju lägre inkomst desto högre procentsats med en minimumersättning på 300 euro. Låg inkomsten på över 1200 euro sjunker istället ersättningen gradvis till 65 %.

Vid tvilling/trilling-födsel får man 300 euro extra per barn. Finns det ett syskon i familjen som är under 3 år eller två syskon under 6 år får man även en syskonbonus som innebär 10 % högre procentsats (minst 75 euro extra). Är man arbetslös eller socialbidragstagare har man rätt till ett minimumbelopp på 300 euro/månaden. I dessa fall räknas då föräldrapenningen som en inkomst och tas med i beräkningen vid andra typer av bidrag. Skulle du välja att fortsätta arbeta deltid under föräldraledigheten, kan du göra det upp till 30 timmar/vecka, men tänk på att du då får lägre ersättning.

Skulle man däremot ha tjänat så mycket som 500 000 Euro tillsammans året innan barnet föddes, eller 250 000 Euro som ensamstående förlorar man sin rätt till föräldrapenning.

Man har rätt till ersättning från den dagen då barnet fötts och båda föräldrar kan ansöka om föräldrapenning efter varandra, växelvis och även samtidigt. Det finns även möjlighet att ta ut ersättningen till hälften och på så sätt förlänga perioden.

Man ansöker om föräldrapenning hos “Jugendamt” i det område man tillhör.

Det gäller att ha alla papper klara och även att ha tänkt igenom hur man vill ta ut och dela upp sin ledighet. Man ska lämna in sin ansökan 7 veckor innan den ska träda i kraft hos sin arbetsgivare. I Tyskland kan man inte ändra och plocka dagar hit och dit utan vid ansökan ska man ge besked för de kommande två åren. Om en förälder lämnar in sin ansökan först, och den andra först senare går det dock bra. Men var alltid ute i god tid.

Man kan som sagt var dra ut på ledigheten om man är beredd att få lägre ersättning och förutsatt att man kommer överens med sin arbetsgivare. Man kan till och med spara månader och ta ut dem då barnet ska börja skolan. Men allt detta måste man uppge från start.

Du behöver ha med dig: Ansökningshandlingar, födelsebevis (personbevis för oss som kommer från Sverige), pass, “anmeldung” och alla relevanta inkomstuppgifter.

Är du anställd får du de papper du behöver från din arbetsgivare. Har du arbetat som självständig behöver du ta hjälp av en “steuerberater” som räknar ut din vinst från föregående år.

Här kan man räkna ut ungefär hur mycket man kommer att få i ersättning.

 

Förlossning

I Berlin är det möjligt att föda på sjukhus, förlossningshus (geburtshaus) och även hemma. Känns efter vad som skulle passa dig bäst, fråga din gynekolog eller barnmorska om tips och besök sjukhusen på deras informationsträffar. Förutom att det finns mer att välja mellan så  har förlossningsvården i Tyskland samma standard som den i Sverige. De flesta stannar ett par, tre dygn på sjukhuset efter förlossningen (förutsatt att allt gått bra) men det går fint att åka hem redan efter några timmar. Du väljer själv vilket sjukhus du vill föda på och det kan vara bra att i god tid anmäla  sig dit, om inte annat för att ha koll på om det ser ut att bli väldigt fullt just kring det datum din bebis förväntas komma. I så fall kanske du hellre vill vända dig till ett annat sjukhus.

 

Förskola & dagis

Här vill vi först och främst säga: VAR UTE I GOD TID! Och helst ännu tidigare… De är brist på förskoleplatser i Berlin och du får räkna med att stå ett år i kö. Att skriva in sitt barn på väntelistor redan i graviditetsvecka 8 är varken konstigt eller ovanligt. Tyvärr finns inga smarta kösystem och varje familj måste själv ringa runt och besöka olika förskolor för att sedan ställa sig i kö på de förskolor som känns intressanta. En del menar att det brukar gå lättare om man känner någon annan som har sitt barn på samma förskola, andra att det funkar att uppvakta förskolan med presenter för att få en plats. Det bästa rådet är nog att ha is i magen och med jämna mellanrum visa sig intresserad utan att bli jobbig. Eller att flytta till ett område där situationen är något bättre än i innerstaden. För de flesta brukar det dock lösa sig till slut.

Här kan du söka efter en förskola nära där du bor.

Förskoleregister

För att ha få en förskoleplats måste man även anmäla sig hos “Jugendamt” . Där uppger man hur många timmar om dagen som man önskar lämna sitt barn i förskolan. Man kan ansöka om en halvtidsplats som är upp till 5 timmar, en deltidsplats som är upp till 7 timmar eller en fulltidsplats som innebär upp till 9 timmar om dagen och slutligen en utökadplats på fler än 9 timmar. Sedan görs en bedömning utifrån föräldrarnas arbetstid på om man kan få sin önskan beviljad. Arbetar båda heltid finns ingen anledning till att man inte skulle få en heltidsplats på förskolan. Jobbar man deltid eller är en av föräldrarna hemma heltid kan det däremot bli knepigare. För oss utlänningar finns en regel som säger att man är garanterad att få en halvtidsplats beviljad om ingen av föräldrarna har tyska som modersmål. Från och med 2013 gäller även att alla barn som fyllt 3år har rätt till en halvtidsplats oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. När allt är färdigt får man sin “Kita-Gutschein” den är förutsättningen för att man får sin plats på förskolan till stor del betald av staten och den måste man ta med sig till förskolan där barnet fått plats. I princip skulle man kunna sätta sitt barn i förskolan utan Kita-Gutschein men måste då betala alla kostnader själva. Anmälan ska ske tidigast 6 månader  och senast 2 månader innan barnet ska börja på förskolan. Det är alltså betydligt viktigare att först ställa sitt barn i kö då det kan ta ett år att överhuvudtaget få någon plats.

Här beräknas även avgiften för förskoleplatsen utifrån inkomst. De sista tre åren innan barnen börjar i skolan, från 3 till 6 år kostar förskoleplatsen endast 23 Euro i månaden (för maten). Innan dess beräknas avgiften på föräldrarnas/förälderns inkomst och på hur många timmar om dagen barnet ska vara i förskola eller hos dagmamma. Lägsta kostnaden är  38 euro i månaden (halvtid) om inkomsten inte varit högre än 1875 euro/månaden och avgiftstaket ligger på 489 euro (heltid) vid en inkomst på över 6755 Euro i månaden. Här följer en liten tabell med avgifterna för de olika förskoleplatserna utifrån de lägsta och de högsta inkomsterna.

Flera avgiftsexempel finns att hitta här.

 

 

 

 

 

Från och med augusti införs “Betreuungsgeld”. Det innebär att de föräldrar till barn som är 2 och 3 år  och som har rätt till dagisplats men väljer att vara hemma med barnen får 100 € i månaden. Under 2014 ska summan stiga till 150 €/ månaden.

 

Skola:

När ens barn går i “vorschulklasse” dvs förskolesklassen på dagis skriver man in sitt barn i den skolan som barnet ska gå i. Rent praktiskt går det till så att man mellan den 6-17 oktober går till den skolan man blivit tilldelad och anmäler sitt barn. Man blir tilldelad skolan utifrån vart man bor. Vilken skola det är kan man se på följande länk.  Dit går man alltså med barnets födelsebevis och sina egna id-handlingar och anmäler sig. Skulle man av någon anledning inte vilja att ens barn går på den skolan man blivit tilldelad har man möjligheten att välja en annan. I detta fall går man till sin tilldelade skola mellan 6-17/10 och så att säga skriver ut barnet och anger vilken skola man valt och varför. Det kanske kan vara så att man väljer en skola som erbjuder ett speciellt andra språk, eller en skola man vet att ens barn kompisar ska gå på o.s.v. 

Här hittar du fler blogginlägg på temat Barn

Comments: 24

Leave a reply »

 
 • avatar
  Jonna

  Hej hej,

  jag är höggravid och tyckte det var intressant att läsa igenom informationen om Elterngeld på den här sidan. Dock måste jag säga att vissa saker är oklara.
  Till exempel är det viktigt att skriva om Mutterschutz som träder i kraft 6 Veckor innan den beräknade förlossningsdagen och som även gäller 8 veckor efter förlossningen. Annars blir det oklart vid vilken tidpunkt man ska söka Elterngeld. Elterngeld kan du först söka efter barnet har föds och inte innan.
  Du måst dock informera din arbetsgivare senast 7 veckor innan det beräknade förlossningsdatumet. Elterngeld och att informera arbetsgivaren är (så vitt jag har förstått det) separerat eftersom arbetsgivaren inte är med och betalar själva Elterngeld.

  Dessutom är det här med inkomst och procentsats för Elterngeld väldigt förvirrande. På http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=40002.html till exempel så står det att de utgår ifrån Netto-inkomsten och inte Brutto…

  OK… sorry fürs “zuspammen” men tänkte det vore bra att problematisera 🙂
  Tack för en bra sida annars.

   
   
   
 • avatar
  Kristina

  Hej Jonna, tusen tack för kommentaren. Du har helt rätt i att det fattas information angående mutterschutz, ska se till att komplettera det så snart jag kan.
  Det är riktigt att elternzeit och elterngeld inte är samma sak, elternzeit (föräldraledigt) måste man ansöka om hos sin arbetsgivare 7 veckor innan beräknad födsel och elterngeld (föräldrapenningen) ansöker man om hos jugendamt. När det gäller hur den beräknas är det nytt from 2013 och kanske det var lite missvisande hur jag skrev. Man utgår från netto-inkommst, men sättet nettoimkomsten beräknas på är ny, lite överkurs… (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=194764.html)

  Ska se om jag kan formulera mig lite klarare och ta in mera information på temat de närmaste dagarna.

   
   
   
 • avatar
  Jane

  Om min man ansökt om föräldrarledighet för februari men ångrar sig i januari och vill arbeta istället, får han då bara betalt som om han är föräldrarledig fast han jobbar fulltid? Kan man inte “ta tillbaka” sin ledighet? Han påstår att även om han jobbar full tid får han bara betalt som “om” han vore föräldrarledig. Jag tycker det låter märkligt. Om han inte ÄR föräldrarledig och jobbar borde de ju ge honom full lön. Eller är jag helt ute & cyklar? Kan de verkligen ha så “konstiga” regler?

   
   
   
  • Föräldraledigheten och föräldrapenningen är två olika saker.
   Ledigheten görs upp med hans arbetsgivare och man ska ha ansökt hos sin arbetsgivare minst 7 veckor innan ledigheten ska börja.
   Föräldrapenningen ansöks hos Arbeitsagentur für Arbeit och räknas ut från den lön man hade innan barnet föddes.
   Här måste man ha “bestämt sig” när man ansöker om föräldrapenningen då man ansöker om hela perioden på en gång. När man är föräldraledig får man arbeta deltid (upptill 30timmar i veckan) och om han får föräldrapenning för Februari men endå jobbar under den månaden och skulle få lön för det, kommer föräldrapenningen för den månaden att ta med lönen i beräkningen. Exempel om han tjänat 2000 innan och kommer att tjäna 1200 deltid under föräldraledigheten, beräknas föräldrapenningen på differensen, alltså 67% på 800= 536. Däremot får han inte arbeta heltid och samtidigt få föräldrapenning.

    
 • avatar
  Susanna

  Hej, kan du skriva ngt om Berlins skolor och det tyska skolsystem?

   
   
   
 • avatar
  Emma

  Hej! Jag ska resa till Berlin om en vecka och är gravid i vecka 13. Jag försöker hitta information om säker mat i Tyskland, typ liknande livsmedelsverkets, men hittar inget. Jag är t.ex osäker på hur det är med pastöriserade vs opastöriserade produkter, är yoghurten pastöriserad t.ex? Och hur är det med kranvattnet? Vad jag förstår är vattnet bra nog att dricka, men det är ovanligt att tyskarna dricker kranvattnet. Hur är det t.ex med gatumat som innehåller sallad och grönsaker och som ev har sköljts i kranvatten, är det ok att äta? Förstår om du inte har alla svar men om du skulle kunna hänvisa mig någonstans vore det toppen!

  MVH
  Emma

   
   
   
 • avatar
  Kristina

  Hej,

  när det gäller pastoriserad och opastiroserad är det nog samma som hemma, det brukar stå på förpackningen och heter näsan samma. Kranvattnet är det inget fel på men det smakar inte så gott då det innehåller mkt kalk. Tyskar är besatta på flaskvatten och kolsyratvatten, det drickar bara kolsyradedrycker men det är som sagt var helt ok att dricka kranvattnet. Gatumat får man väl som alltid vara lite extra försiktig med, inte för att det skulle vara farligt med tvätt i kranvatten utan kanske för att det just nu är mycket varmt ute och rötmånad.
  trevlig resa.

   
   
   
 • avatar
  MA

  Hej!
  Vi har båda företag i Sverige och vår inkomst där, och är därför skrivna där. Men vi bor i Berlin nu väntar vi vårt första barn.
  Kan vi gå på graviditetskontroller här i Berlin ändå, och använda EU-kortet?

  Tack för hjälpen!

   
   
   
  • Hej! Har ni fått svar på era frågor, undrar detsamma! Har man rätt till barnläkare osv här om man har sin föräldrapenning från Sverige och inte jobbar här? Funkar EU kortet för det?
   Tacksam för svar!

    
 • avatar
  Ralf

  Hej, finns det svensktalande dagmammor i Berlin?

   
   
   
  • Hej!
   mig vetandes finns det två svenska dagis, ett i svenska kyrkans regi och ett på den skandinaviska skolan. Men om det finns svensktalande dagmammor vet jag inte. Du är varmt välkommen till gruppen Svenska föräldrar i Berlin, en grupp som träffas lite då och då för att barnen (och föräldrarna) ska kunna prata svenska med varandra, sök på facebook.
   Det finns även väldigt många barnvaktsaspiranter från Sverige som söker jobb.
   Kanske någon av våra läsare vet mer?
   mvh
   Kristina

    
 • avatar
  Ninni

  Hej! Tack för en riktigt bra och informativ sida!:-)
  Gissar att den information ang graviditet och föräldrapenning utgår ifrån att mamman arbetar (och därmed betalar skatt) och är skriven i Tyskland? Jag har isf en fråga om ni vet hur det blir för mig, som är från Sverige och jobbar här, men som flyttar till Berlin och min tyska pojkvän inom kort, och vi planerar att skaffa barn. Jag ska då plugga på distans och alltså inte arbeta i Tyskland. Varifrån får jag min mammapenning? Har jag rätt till tysk mammapenning eller får jag från Sverige?

  Mvh, Ninni

   
   
   
  • Hej! Jag undrar samma sak. Hur gjorde du till slut?

    
  • Hej Ninni,
   sålänge du är försäkrad i Tyskland får du din föräldrapeng härifrån. Kommer du att fortsätta att vara skriven i Sverige? och endast befinna din i Berlin under mindre än ett år? isåfall får du ta kontakt med försäkringskassan i Sverige och de är de som ska betala din föräldrapenning. Ska du däremot flytta till Berlin på obestämd tid, dvs inte mera vara skriven i Sverige utan skriva in dig i Berlin och även vara försäkrad här så är det Tyskland som ska betala. Jag skulle ta kontakt med försäkringskassan i Sverige och be om information. Har du arbetat i Sverige kommer du ju att få en betydligt högre föräldrapenning där än vad du skulle få i Berlin (300€/månad).
   Skriv gärna och berätta vad du får för svar.
   mvh
   Kristina

    
   • Hejsan! Här kommer ett svar sent omsider:-) jag får mammapeng från Sverige eftersom jag valt att vara fortsatt skriven i Sverige (har kvar min lgh där o åker dit ca varje- varannan månad). Har alltså inte skrivit in mig i tyska Försäkringskassan. Dessutom, eftersom man får högre barnbidrag i Tyskland, betalar tyska försäkringskassn det som resterar för att för att uppnå deras nivå (ca 1000 kr i Sverige, nästan 2000 kr i Tyskland!)

    vänliga hälsningar, Ninni

     
 • avatar
  Maria Fischer

  Hejsan!!

  Tack för en bra sida!
  Jag undrar följande: jag och min fru funderar på att skaffa barn via insemination på en klinik i Magdeburg. Finns det några särskilda regler för samkönade par att beakta när det gäller elterngeld? Jag är hemmafru och min fru är fotbollsproffs och kommer således inte kunna ta ut någon ledighet alls.
  Vid ansökan av troligtvis minibeloppet 300 euro (?) ska även hennes inkomstuppgifter medtagas?

   
   
   
  • Hej,
   det ska inte finnans några skillnader när det gäller elterngeld. Regeln säger att man som biologisk mamma eller partner har rätt till elterngeld om man bor tillsammans i parförhållande och tar hand om barnet hemma och därmed inte kan arbeta. Där spelar det ingen roll om man är gifta eller om man lever i ett två-eller samkönat partnerförhållande. Ni kan få elterngeld under max 14 månader, förusatt att din fru tar ut 2 månader. Tar hon inget ledigt alls har du max 12 månader. Hennes inkomst kommer inte att räknas då det handlar om din uteblivna inkomst som du inte får då du är hemma med barnet, hon arbetar ju vidare. Du kommer alltså att få ut minimumbeloppet på 300€/månaden. Kom ihåg att ni måste uppge från start hur ni ska dela upp det, så titta om din fru inte har möjlighet att ta ut någon månad någonstans så ni inte förlorar de 2 extra partnermånaderna. Hon har ju rätt att arbeta upp till 30timmar / veckan under tiden hon har föräldraledigt.

   Lycka till!

    
 • avatar
  Maria Fischer

  och just ja.. för mig som då är hemmafru/arbetslös ska jag ska ansöka om föräldrapeng efter barnets födelse och få summan retroaktivt sedan? tänkte eftersom jag inte kommer ansöka om mutterschutz..

  Hur gör jag alltså som arbetslös i detta? 🙂

  TACK för fin sida från en Wolfsburg boende!

   
   
   
  • ja, elterngeld kan man söka först efter att barnet har kommit till världen men senast tre månader efter födelsen, dsv du kan bara få pengar för 3 månader retroaktivt. Så du kan ju förbereda alla papper i tid.

    
 • avatar
  Hanna Berne

  Vad heter barnbidrag på tyska och hur ansöker man om det? Med vänlig hälsning, Hanna

   
   
   
  • Hej, Barnbidrag heter Kindergeld och det måste du söka hos Familienkasse. Du fyller bara i ett formulär och lämna in det tillsammans med barnets “Geburtsurkunde” födelsebevis. Du kan gå direkt till din Familenkasse Länk

    
 • avatar
  Hanna Berne

  Tack!

   
   
   
 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name